Jeżeli chcesz być na bieżąco oraz otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do subskrybcji newslettera. Z subskrybcji można w każdej chwili zrezygnować.

Newsletter

Slide background

Slide background

Slide background

najnowsze wydanie

Marzec 2016

najnowsze wydanie do koszyka Kup teraz

#najnowsze 1(18) marzec 2016

Kontynuacja komentarza praktycznego Prawa restrukturyzacyjnego

Autor: Cezary Zalewski

Art. 11. W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejno­ści rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Zasada wyrażona w powyższym przepisie nie jest w żadnym stopniu oczywista. Dotychczasowy system w zasadzie nie przewidywał pierwszeństwa opcji ukła­dowej przed likwidacyjną uznając, że najważniejszym kryterium powinno wiązać się z interesem wierzycieli. Jednakże było to ujęcie teoretyczne, gdyż to sąd działa­jąc z urzędu zobowiązany był, bazując na swoich wła­snych przewidywaniach, dokonać ustalenia opcji naj­bardziej korzystnej z punktu widzenia wierzycieli mimo, że oni sami, co do zasady, nie brali udziału w podejmowaniu decyzji. Wyjątkiem była instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli, którego przedmiotem mógł być nie tylko układ, ale również opcja postępowania upadłościowego. Dobre praktyczne doświadczenia związane ze wstępnym zgromadzeniem wierzycieli legły właśnie u podstaw re­gulacji, zgodnie z którą to...

dodaj do koszyka (10,00 zł)
#najnowsze 1(18) marzec 2016

Zagrożenie niewypłacalnością – wczesna restrukturyzacja kluczem do sukcesu Prawa restrukturyzacyjnego

Autor: Andrzej Głowacki

I. Wprowadzenie W miejsce ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1 od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonują odrębne ustawy: Prawo restrukturyzacyjne2 i Prawo upadłościowe3, wprowadzające nowe rozwiązania dotyczące procesów naprawczych w przedsiębiorstwach. Uporządkowana triada Odstępując od oceny poprzednich rozwiązań prawnych i ich efektów należy zwrócić uwagę na uporządkowanie oceny sytuacji przedsiębiorcy, zwanego w ustawie dłużnikiem (co nie wydaje się w pełni słuszne). Triada: wypłacalny, zagrożony niewypłacalnością i niewypłacalny stanowiąca możliwe opisy sytuacji firmy oraz przywołane wyżej nowe ustawy są czytelnie powiązane, co nie miało miejsca w poprzednim porządku prawnym. Stan zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacalność uprawniają do skorzystania z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, co stanowi sygnał, że ustawodawca akceptuje wdrożenie działań naprawczych także dla firm niewypłacalnych. Ustawa Prawo upadłościowe jest dedykowana dłużnikom niewypłacalnym. ...

dodaj do koszyka (10,00 zł)
CENNIK Zobacz
prenumerata prenumerata zamawiam
Wydania archiwalne
Nr 0 Czerwiec 2010
Nr 1(1) Wrzesień 2010
Nr 2(2) Grudzień 2010
Nr 3(4) Marzec 2011
Nr 4(5) Czerwiec 2011
5(6) Wrzesień 2011
6(7) Grudzień 2011
1(8) Marzec 2012
2(9) Czerwiec 2012
3(10) Wrzesień 2012
4(11) Grudzień 2012
1(12) Marzec 2013
2(13) Lipiec 2013
3-4(14-15) Wrzesień - Grudzień 2013
1(16) Marzec 2014
1(17) Listopad 2015
1(18) marzec 2016
zamawiam


1(18) marzec 2016

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016 roku

Autor: Marcin Lizurek

Uwagi ogólne Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku, Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), obowiązująca od początku tego roku, w sposób istotny znowelizowałaprzepisy ustawy z dnia 28 lutego 20

1(18) marzec 2016

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a pomoc publiczna

Autor: Mirosław Marek

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej obejmuje zazwyczaj zawarcie układu z wierzycielami łagodzącego ciężar spoczywających na przedsiębiorstwie zobowiązań finansowych poprzez ich redukcj

1(17) Listopad 2015

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz praktyczny

Autor: Cezary Zalewski

Każde prawo, w szczególności nowe, wymaga stosownego omówienia. Niniejsze opracowanie stanowi formę komentarza do nowych przepisów, lecz w przeciwieństwie do klasycznych komentarzy koncentruje się z jednej strony

1(17) Listopad 2015

Procedura zniesienia dematerializacji akcji spółki publicznej w związku z postępowaniem upadłościowym

Autor: Lechosław Kochański, Paweł Siwik

Wstęp Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) jest obecnie największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest także jedną z najbardziej wszechstronnych giełd w Europie

Wszystkie artykuły

All Rights Reserved 2016 FENIX | created by Master Business Application mba24.pl